linkedingr

Uw advocaat

Ribca van Wijngaarden

lijntje-groen2.png
Uw advocaat Ribca van Wijngaarden is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en letselschade. In haar werk staan Persoonlijke aandacht voor de cliënt en de zaak, Integriteit en Professionaliteit centraal. PIP dus!
Ribca heeft zowel Grotius Specialisatieopleiding Personenschade als de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) succesvol voltooid. Zij is onder meer lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).
linkedingr

Uw advocaat

Ribca van Wijngaarden

lijntje-groen2.png
Uw advocaat Ribca van Wijngaarden is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en letselschade. In haar werk staan Persoonlijke aandacht voor de cliënt en de zaak, Integriteit en Professionaliteit centraal. PIP dus!
Ribca heeft zowel Grotius Specialisatieopleiding Personenschade als de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) succesvol voltooid. Zij is onder meer lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).

Arbeidsrecht

lijntje-groen2.png
Juridisch advies op alle facetten van het arbeidsrecht.
PiP Advocatuur staat zowel werkgevers als werknemers bij in alle facetten van het arbeidsrecht, vanaf het opstellen van overeenkomsten tot de begeleiding bij ontslag. PiP Advocatuur staat u bij met uitgebreide juridische kennis en ervaring, maar ook met oprechte betrokkenheid bij u of uw onderneming. Het bouwen met u aan een bestendige relatie is voor ons essentieel. Van daaruit werken we aan het bereiken van het optimale resultaat. Dat doen we door te onderhandelen en - als dat onvermijdelijk is - door te procederen. Voorkom problemen en vraag tijdig juridisch advies! In een eerste gesprek kan uw situatie worden beoordeeld en worden de vervolgstappen besproken.

Arbeidsrecht

lijntje-groen2.png
Juridisch advies op alle facetten van het arbeidsrecht.
PiP Advocatuur staat zowel werkgevers als werknemers bij in alle facetten van het arbeidsrecht, vanaf het opstellen van overeenkomsten tot de begeleiding bij ontslag. PiP Advocatuur staat u bij met uitgebreide juridische kennis en ervaring, maar ook met oprechte betrokkenheid bij u of uw onderneming. Het bouwen met u aan een bestendige relatie is voor ons essentieel. Van daaruit werken we aan het bereiken van het optimale resultaat. Dat doen we door te onderhandelen en - als dat onvermijdelijk is - door te procederen. Voorkom problemen en vraag tijdig juridisch advies! In een eerste gesprek kan uw situatie worden beoordeeld en worden de vervolgstappen besproken.

PiP Advocatuur staat u bij met uitgebreide juridische kennis en ervaring.

Letselschade

lijntje-blauw.png
Arbeidsongeval
Regelmatig vinden er arbeidsongevallen plaats. De werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van de werknemer. Hij moet aantonen dat hij alle nodige maatregelen heeft getroffen om letselschade die de werknemer lijdt door de uitoefening van zijn werk heeft weten te voorkomen. Arbeidsongevallen kunnen drastische gevolgen voor u hebben, bijvoorbeeld als u tijdelijk of blijvend uw huidige werkzaamheden niet meer kan uitoefenen.

PiP Advocatuur ziet er op toe dat een goede balans wordt gevonden tussen uw herstel en de arbeidsreïntegratie, zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken.

Letselschade

lijntje-blauw.png
Arbeidsongeval
Regelmatig vinden er arbeidsongevallen plaats. De werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van de werknemer. Hij moet aantonen dat hij alle nodige maatregelen heeft getroffen om letselschade die de werknemer lijdt door de uitoefening van zijn werk heeft weten te voorkomen. Arbeidsongevallen kunnen drastische gevolgen voor u hebben, bijvoorbeeld als u tijdelijk of blijvend uw huidige werkzaamheden niet meer kan uitoefenen.

PiP Advocatuur ziet er op toe dat een goede balans wordt gevonden tussen uw herstel en de arbeidsreïntegratie, zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken.
Letsel door dieren
Dieren kunnen onberekenbaar en onvoorspelbaar zijn en daarmee letselschade veroorzaken. Een beet van een hond, een val of trap van een paard kan nare, verstrekkende gevolgen hebben. De wetgever heeft daarom bepaald dat de bezitter van een dier dat schade veroorzaakt, in beginsel aansprakelijk is voor de schade die door het onberekenbare gedrag wordt veroorzaakt. Het is dus zaak de bezitter aansprakelijk te stellen voor de letselschade die u hebt opgelopen. PiP advocatuur kan u daarbij helpen.

Schadevergoeding na overlijden
Slachtoffers van een ongeval kunnen als gevolg daarvan komen te overlijden. Indien iemand anders aansprakelijk is voor het overlijden kan een beperkte groep van nabestaanden de schade verhalen. Zo kan worden gedacht aan de begrafeniskosten, maar ook aan gederfd levensonderhoud in een situatie waarin nabestaanden (deels) financieel afhankelijk waren van de overledene. De berekening van de schade na overlijden is doorgaans complex en vraagt om een bijzondere expertise.

PiP Advocatuur is gespecialiseerd in het maken van dit soort berekeningen en begeleidt de nabestaanden stap voor stap door het gehele traject.
Verkeersongeval
Veel letselschade en overlijdensschade ontstaat door ongevallen in het wegverkeer. PiP Advocatuur staat veel slachtoffers van verkeersongevallen bij en gaat hierbij zorgvuldig te werk. Het bepalen van aansprakelijkheid bij verkeersongevallen is een complexe zaak, waarbij veel factoren moeten worden meegewogen. Zodra duidelijk is hoe het met de schuldvraag zit, zal er een start worden gemaakt met uw letselschadezaak.

Samen met een medisch adviseur wordt de omvang van uw letsel in kaart gebracht. In geval van blijvend letsel wordt tevens aandacht besteed betreffende eventuele toekomstige schadeposten.

Sport en Spel
Voor sport- en spelongelukken gelden strenge regels. Een schop op het voetbalveld kan rechtmatig zijn, terwijl dezelfde schop op straat onrechtmatig is en kan leiden tot aansprakelijkheid. Hoewel gedragingen in sport- en spelsituaties minder snel tot aansprakelijkheid leiden, bestaan er grenzen.

PiP Advocatuur kan samen met u bekijken of in uw geval in een sport- of spelsituatie de grenzen zijn overschreden.
Letsel door dieren
Dieren kunnen onberekenbaar en onvoorspelbaar zijn en daarmee letselschade veroorzaken. Een beet van een hond, een val of trap van een paard kan nare, verstrekkende gevolgen hebben. De wetgever heeft daarom bepaald dat de bezitter van een dier dat schade veroorzaakt, in beginsel aansprakelijk is voor de schade die door het onberekenbare gedrag wordt veroorzaakt. Het is dus zaak de bezitter aansprakelijk te stellen voor de letselschade die u hebt opgelopen. PiP advocatuur kan u daarbij helpen.

Schadevergoeding na overlijden
Slachtoffers van een ongeval kunnen als gevolg daarvan komen te overlijden. Indien iemand anders aansprakelijk is voor het overlijden kan een beperkte groep van nabestaanden de schade verhalen. Zo kan worden gedacht aan de begrafeniskosten, maar ook aan gederfd levensonderhoud in een situatie waarin nabestaanden (deels) financieel afhankelijk waren van de overledene. De berekening van de schade na overlijden is doorgaans complex en vraagt om een bijzondere expertise.

PiP Advocatuur is gespecialiseerd in het maken van dit soort berekeningen en begeleidt de nabestaanden stap voor stap door het gehele traject.
Verkeersongeval
Veel letselschade en overlijdensschade ontstaat door ongevallen in het wegverkeer. PiP Advocatuur staat veel slachtoffers van verkeersongevallen bij en gaat hierbij zorgvuldig te werk. Het bepalen van aansprakelijkheid bij verkeersongevallen is een complexe zaak, waarbij veel factoren moeten worden meegewogen. Zodra duidelijk is hoe het met de schuldvraag zit, zal er een start worden gemaakt met uw letselschadezaak.

Samen met een medisch adviseur wordt de omvang van uw letsel in kaart gebracht. In geval van blijvend letsel wordt tevens aandacht besteed betreffende eventuele toekomstige schadeposten.

Sport en Spel
Voor sport- en spelongelukken gelden strenge regels. Een schop op het voetbalveld kan rechtmatig zijn, terwijl dezelfde schop op straat onrechtmatig is en kan leiden tot aansprakelijkheid. Hoewel gedragingen in sport- en spelsituaties minder snel tot aansprakelijkheid leiden, bestaan er grenzen.

PiP Advocatuur kan samen met u bekijken of in uw geval in een sport- of spelsituatie de grenzen zijn overschreden.

Rechtsbijstand moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.

Kosten

lijntje-groen2.png
PiP Advocatuur kan u op diverse terreinen adviseren over uw rechtspositie. Indien dat nodig is kan PiP Advocatuur namens u in rechte optreden, een procedure starten of verweer voeren in een tegen u ingestelde procedure. Rechtsbijstand moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn, voor zowel particulier als ondernemer. Een eerste oriënterende gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

PiP Advocatuur is zo georganiseerd dat zij gespecialiseerde kennis en ervaring kan aanbieden tegen een tarief dat lager ligt dan dat van de andere gespecialiseerde (grote) kantoren. Perfect In Prijs! In de regel vindt declaratie plaats op uurbasis. Bij aanvang worden heldere prijsafspraken gemaakt. Dit voorkomt misverstanden, schept duidelijkheid en vergroot de betrokkenheid van u en ons in uw zaak. Het is ook mogelijk om een all-in prijsafspraak te maken, hetgeen u zekerheid geeft over de totale kosten.

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten informeren wij u over de mogelijkheden om uw zaak onder kostendekking van uw rechtsbijstandsverzekering te behandelen. Zowel bij arbeidsrecht als personenschade is het mogelijk dat de advocaatkosten worden verhaald op de tegenpartij, de werkgever en/of de aansprakelijke partij.

Second Opinion

lijntje-groen2.png
Heeft u al een gemachtigde die u bij staat in uw arbeidsrecht of letselschadezaak, dan kan er behoefte zijn aan een blik van een deskundige professionele buitenstaander. PiP Advocatuur kan een vrijblijvende en vertrouwelijke second opinion geven tegen een vooraf overeen te komen tarief. Wanneer u een beroep heeft gedaan op een rechtsbijstandsverzekering, kan ook soms op kosten van die verzekering een second opinion worden gegeven.

Kosten

lijntje-groen2.png
PiP Advocatuur kan u op diverse terreinen adviseren over uw rechtspositie. Indien dat nodig is kan PiP Advocatuur namens u in rechte optreden, een procedure starten of verweer voeren in een tegen u ingestelde procedure. Rechtsbijstand moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn, voor zowel particulier als ondernemer. Een eerste oriënterende gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

PiP Advocatuur is zo georganiseerd dat zij gespecialiseerde kennis en ervaring kan aanbieden tegen een tarief dat lager ligt dan dat van de andere gespecialiseerde (grote) kantoren. Perfect In Prijs! In de regel vindt declaratie plaats op uurbasis. Bij aanvang worden heldere prijsafspraken gemaakt. Dit voorkomt misverstanden, schept duidelijkheid en vergroot de betrokkenheid van u en ons in uw zaak. Het is ook mogelijk om een all-in prijsafspraak te maken, hetgeen u zekerheid geeft over de totale kosten.

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten informeren wij u over de mogelijkheden om uw zaak onder kostendekking van uw rechtsbijstandsverzekering te behandelen. Zowel bij arbeidsrecht als personenschade is het mogelijk dat de advocaatkosten worden verhaald op de tegenpartij, de werkgever en/of de aansprakelijke partij.

Second Opinion

lijntje-groen2.png
Heeft u al een gemachtigde die u bij staat in uw arbeidsrecht of letselschadezaak, dan kan er behoefte zijn aan een blik van een deskundige professionele buitenstaander. PiP Advocatuur kan een vrijblijvende en vertrouwelijke second opinion geven tegen een vooraf overeen te komen tarief. Wanneer u een beroep heeft gedaan op een rechtsbijstandsverzekering, kan ook soms op kosten van die verzekering een second opinion worden gegeven.
PiP Advocatuur is een kleinschalig advocatenkantoor. Voel daarom geen drempel om geheel vrijblijvend contact op te nemen voor het stellen van vragen en/of voor het maken van een afspraak: